Kontakt dla prasy

Mariusz Adamski
Dział Marketingu
tel: 00 48 42 200 8042

W czym możemy Ci pomóc?

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Consensus Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, NIP: 0000055796, REGON: 472865881.
 • Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@consensus-df.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • marketingowym Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „r.o.d.o.”,
  • udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 9 ust. 2 lit. f r.o.d.o.).
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • Ma Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika.