Monitoring należności

Monitoring wierzytelności to działania zapobiegające powstawaniu opóźnień w spłacie należności. To doskonałe narzędzie do zmotywowania kontrahentów do terminowych płatności poprzez regularne kontakty przypominające o wpłatach.

Usługa monitoringu należności pozwala wychwycić wczesne sygnały o zbliżających się kłopotach finansowych klienta. Szybkość reakcji zwiększa szanse na odzyskanie wierzytelności. Usługa jest zindywidualizowana i uzależniona od potrzeb i specyfiki branży.

Jak jest prowadzony monitoring należności w firmie Consensus?

  • Stała opieka nad portfelem należności
  • Profesjonalna obsługa faktur i płatności
  • Bieżąca analiza historii płatności
  • Kontakty telefoniczne
  • Wysyłka pisemnych monitów
  • Propozycje zabezpieczeń kredytów kupieckich


Jesteśmy profesjonalistami - nasze działania w stosunku do Państwa klientów są niezwykle dyskretne. Warto zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i na bieżąco monitorować sytuację, zanim zaistnieje potrzeba podjęcia kolejnych kroków.

W myśl zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć.

Korzyści wypływające z monitoringu należności:

  • Minimalizacja ryzyka wystąpienia niespłaconych należności
  • Bieżąca kontrola stabilności finansowej Klientów
  • Zwiększenie skuteczności procesu windykacji poprzez szybkość reakcji oraz ustanowienie właściwych zabezpieczeń
  • Relatywnie niskie koszty usługi w stosunku do ryzyka zatorów płatniczych