Poszukiwanie majątku dłużników

W sytuacjach ostatecznych działamy skutecznie i bezwzględnie. Większość postępowań egzekucyjnych kończy się umorzeniami ze względu na brak źródeł zaspokojenia wierzycieli. Naszą rolą jest aktywne poszukiwanie majątku na terenie całego kraju już na etapie poprzedzającym egzekucję komorniczą dłużników. Takie działanie zwiększa szansę odzyskania środków. W szczególnie trudnych sprawach korzystamy z usług renomowanej agencji detektywistycznej.

Zakres podejmowanych czynności jest uzgadniany każdorazowo z wierzycielem. Nasze doświadczenie pozwala na skuteczne zajęcie majątku dłużnika, bez obciążania dodatkowymi czynnościami Klienta.

W szczególnie trudnych przypadkach wykazujemy się dalszą determinacją i samozaparciem. Dla nas nawet bezskuteczna egzekucja komornicza nie oznacza końca windykacji.