Windykacja należności

Nasza wieloletnia współpraca z wybranymi kancelariami prawnymi i komorniczymi zwiększa szanse wierzyciela na przeprowadzenie szybkiego i sprawnego postępowania windykacyjnego. Sprawy zlecane przez naszą firmę są traktowane priorytetowo.

Gwarantujemy odpowiednie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia roszczeń wierzyciela, nadzorowanie procesu sądowego i stały kontakt z komornikami na etapie egzekucyjnym.

Czas trwania procesu windykacji przy skorzystaniu z usług firmy Consensus:

  • Windykacja polubowna: 0-20 dni (prawie 85% spraw rozwiązujemy na tym etapie)
  • Windykacja sądowa:
    • Etap uzyskania tytułu wykonawczego: 21-65 dni (*)
    • Etap egzekucji komorniczej: niezwłocznie po uzyskaniu tytułu wykonawczego

(*) Czas trwania uzależniony jest od stopnia złożoności sprawy i może się różnić w poszczególnych przypadkach.

Wszelkie działania są konsultowane z naszym Klientem. Zawsze informujemy na bieżąco o przebiegu postępowań. W przypadku wystąpienia wątpliwości, służymy wsparciem merytorycznym lub doradczym.