O firmie

Firma Consensus rozpoczęła działalność w 2001 roku (pierwotnie jako Farm-Serwis Sp. Z o.o.) w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne i kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania należnościami dla jednej z największych hurtowni na rynku farmaceutycznym, należącej do Pelion Healthcare Group.

Zdobyliśmy duże doświadczenie w czasie wielu lat pracy dla całej grupy kapitałowej. Pomogło nam to zgromadzić największy kapitał naszej firmy – wiedzę i fachowość naszych ekspertów. Obecnie obsługujemy kilkanaście firm działających na rynku farmaceutycznym i z pozostałych branż sektora B2B.

Firma Consensus to zespół specjalistów z dziedzin: prawa, windykacji i zarządzania ryzykiem. Przeprowadziliśmy z powodzeniem ponad 1000 spraw windykacyjnych, a łączna wartość należności, które obecnie obsługujemy wynosi ponad 300 mln zł.

Consensus to firma o ogólnopolskim zasięgu, posiadająca w swojej ofercie kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania wierzytelnościami. Niezależnie od działalności stricte windykacyjnej, chcemy myśleć o sobie jako o firmie, która przede wszystkim pomaga w utrzymaniu płynności finansowej naszych Klientów.Działając na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dniem 21 sierpnia 2018 roku, w spółce Consensus powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: IOD@consensus-df.pl