Historia


Consensus, spółka należąca do grupy Pelion, jest od lat liderem w efektywnym i bezpiecznym zarządzaniu należnościami na rynku farmaceutycznym. Stale zarządza portfelem należności o wartości przekraczającej 550 mln zł, zajmuje się oceną ryzyka aptek, monitoringiem spłat, zabezpieczeniem kredytu kupieckiego, a w trudnych przypadkach windykacją.

Spółka rozpoczęła działalność w 2001 roku (pierwotnie jako Farm-Serwis Sp. z o.o.). Zapewnia bezpieczeństwo w sprzedaży do aptek, mając codzienny kontakt z 98% aptek w Polsce.

Consensus to zespół specjalistów z dziedzin: prawa, windykacji i zarządzania ryzykiem.

Chcemy myśleć o sobie jako o firmie, która przede wszystkim pomaga w utrzymaniu płynności finansowej naszych Klientów.

Od 2018 roku oferujemy także zabezpieczenie ryzyka gospodarczego polegające na gwarancji wykupu 100% przeterminowanych wierzytelności w uzgodnionym dniu po terminie płatności.

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dniem 21 sierpnia 2018 roku, w spółce Consensus powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: IOD@consensus-df.pl

Zarząd


img-fluid w-100
Tomasz Telecki
Prezes Zarządu

Z wykształcenia prawnik, absolwent wyższych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 19 lat uczestniczy w rozwoju branży zarządzania należnościami na rynku usług medycznych wskazując jej nowe kierunki działania, od 2009 prezes Consensus.

img-fluid w-100
Marta Krakowska
Wiceprezeska Zarządu

Prawniczka, ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej w mBank, Citibank Polska i HSBC. Zarządzała zespołami sprzedaży, tworzyła i wdrażała nowe rozwiązania finansowe. Od 2018 w zarządzie Consensus.

Struktura


  • Dział kredytów i analiz
  • Dział monitoringu należności
  • Dział windykacji

Co nas wyróżnia


  • Ogólnopolski zasięg i wieloletnie doświadczenie w monitoringu i windykacji należności na rynku farmaceutycznym (ponad 90% pokrycia na rynku aptecznego w Polsce);
  • Relacyjny charakter usługi monitoringu należności nastawiony na utrzymanie pozytywnych kontaktów z Klientem;
  • Dbałość o wysoki standard świadczonych usług;
  • Niezależność i obiektywizm w ocenie kondycji finansowej Klientów;
  • Szczególny nacisk na weryfikację nowych Klientów przed udzieleniem im kredytu kupieckiego;
  • Dbałość o właściwe zabezpieczenie należności